Blog

daňové priznanie
24/01/2023 0 Comments

Čo vám hrozí v prípade nepodania daňového priznania?

Väčšina zamestnancov si s podávaním daňového priznania nemusí robiť starosti. Stačí, ak o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadajú svojho zamestnávateľa. Avšak napríklad živnostníci a iní daňovníci, ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie, musia myslieť nielen na správne, ale aj včasné podanie daňového priznania.

Kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 podávajú všetky fyzické osoby, ktorých celkové zdaniteľné príjmy v roku 2022 presiahli sumu 2289,63 €. Výnimky z tejto povinnosti sú ustanovené v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Termíny na podanie daňového priznania

Na Slovensku sú stanovené tri termíny na podanie daňového priznania:

  • Do 31. marca
  • Do 30. júna – ak daňovník podal písomnú alebo elektronickú žiadosť o odklad
  • Do 30. septembra – termín pre daňovníkov, ktorí mali príjmy zo zahraničia

V prípade príjmov výlučne zo Slovenska je teda nutné stihnúť termín do 31. marca, resp. 30. júna.

Ak nepodáte daňové priznanie, hrozí vám toto

Nepodanie daňového priznania fyzickej osoby nie je trestný čin. Je to však správny delikt, podobne ako priestupok. Čo teda hrozí, ak daňové priznanie nepodáte?

  • V prípade, že máte príjmy len zo Slovenska, nepožiadali ste o odklad a nepodali ste daňové priznanie do 31. marca, dostanete pokutu. Pokuta sa môže pohybovať vo výške 30 až 16 000€. Spravidla však ide o pokutu na úrovni spodnej sadzby.
  • Ak vám daňový úrad zašle výzvu na podanie daňového priznania a vy nedodržíte stanovený termín, pokuta sa pohybuje v sume od 60 do 16 000€.

O výške pokuty rozhoduje Finančná správa SR, pričom prihliada na rôzne faktory, napr. či sa jedná o opakované alebo jednorazové zanedbanie daňovej povinnosti. V každom prípade sa však neoplatí riskovať. Využite služby www.ekomsro.sk, kde vám s podaním daňového priznania pomôžu skúsení účtovníci.

Pridať komentár