28/06/2020 0 Comments

Podnikanie a účtovníctvo

Ak podnikáte a založili ste si spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo akciovú spoločnosť (a.s.) musíte v tejto vašej spoločnosti viesť podvojné účtovníctvo. V Obchodnom zákonníku je uvedené, že osoby, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri vedú podvojné účtovníctvo.
Čítať viac